Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

- STRONA GŁÓWNA -

 Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013


KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z UTRUDNIENIAMI W RUCHU DROGOWYM:


         Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku drogi krajowej nr 77 i ulicy Krakowskiej planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

 • w dniu 24.09.2012 (poniedziałek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku drogi krajowej nr 77 i ul. Krakowskiej w miejscu włączenia wschodniej drogi obwodowej.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 24.09.2012r. do 28.09.2012r.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót 1z2>>, 2z2>>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót 1z2>>, 2z2>>


       Uprzejmie informujemy iż na czas przebudowy skrzyżowania Drogi Krajowej nr 28 – ul. Lwowskiej i Drogi Powiatowej nr 2162R – ul. Wincentego Pola w Przemyślu - planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

 • w dniu 31.08.2012 (piątek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na skrzyżowaniu ulic: W. Pola – Lwowska – T. Zana – etap VI, polegającą na :

- zamknięciu ul. W. Pola na skrzyżowaniu z ul. Bilana;

- zamknięciu ul. Tomasza Zana na skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza;

- zamknięciu ul. Lwowskiej na skrzyżowaniu z ul. Tomasza Zana.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od godziny 17:00 ( piątek) 31.08.2012r. do 03.09.2012r (poniedziałek) do godziny 6:00.

Po zakończeniu robót bitumicznych na zamykanych odcinkach ulic zostanie wprowadzona ponownie organizacja ruchu wg etapu V, czyli obecnego.

Informacje o zamknięciu w/w ulic zostaną zamieszczone również w prasie lokalnej oraz radiu.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót 1z3>>, 2z3>>, 3z3>>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót 1z3>>, 2z3>>, 3z3>>

 


 

Uprzejmie informujemy iż na czas realizacji robót na odcinku drogi powiatowej nr 2166 w ulicy Emilii Plater - planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj:

 • w dniu 17.07.2012 (piątek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ulicy Emilii Plater.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 13.07.2012r. do 30.09.2012r.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót 1z2>>, 2z2>>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót 1z2>>, 2z2>>


     Uprzejmie informujemy iż na czas przebudowy Drogi Krajowej nr 28 – ul. Lwowskiej i Drogi Powiatowej nr 2162R – ul. Wincentego Pola w Przemyślu – planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj:

 • w dniu 06.06.2012 (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na skrzyżowaniu ulic: Lwowska – T. Zana – W. Pola.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 06.06.2012r. do 31.08.2012r.
Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót 1z2>>, 2z2>>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót 1z2>>, 2z2>>


Uprzejmie informujemy iż na czas przebudowy Drogi Krajowej nr 77 – ul. Krakowskiej w Przemyślu - planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

 • w dniu 31.05.2012 (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Krakowskiej – etap V.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 31.05.2012r. do 15.08.2012r.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót 1z2>>, 2z2>>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót 1z2>>, 2z2>>


        Uprzejmie informujemy iż na czas przebudowy skrzyżowania Drogi Krajowej

nr 28 – ul. Lwowskiej i Drogi Powiatowej nr 2162R – ul. Wincentego Pola w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

 • w dniu 23.05.2012 (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na skrzyżowaniu ulic: W. Pola – Lwowska – T. Zana – etap IIIa

Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 18.05.2012r. do 30.06.2012r.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót 1z3>>, 2z3>>, 3z3>>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót 1z2>>, 2z3>>, 3z3>>


           Uprzejmie informujemy iż na czas przebudowy skrzyżowania Drogi Krajowej

nr 28 – ul. Lwowskiej i Drogi Powiatowej nr 2162R – ul. Wincentego Pola w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

 • w dniu 19.03.2012 (poniedziałek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na skrzyżowaniu ulic: W. Pola – Lwowska – T. Zana.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 19.03.2012r. do 30.09.2012r.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót >>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót 1z2>> oznakowanie robót 2z2>>


             Uprzejmie informujemy iż na czas budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi gminnej nr 120516R ul. Monte Cassino w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

 • w dniu 06.03.2012 (wtorek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Monte Cassino w Przemyślu.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest w okresie od 06.03.2012r. do 15.05.2012r.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót >>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót >>


            Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją Kontraktu pt. : „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”, w dniu 21.12.2011r (środa) zostanie zlikwidowana tymczasowa organizacja ruchu w ciagu drogi gminnej 120621 R ulicy Brodzińskiego w Przemyślu.


          Uprzejmie informujemy, iż na czas przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 tj. ul. Lwowskiej i Zana oraz drogi powiatowej nr 2162 R ul. W Pola planujemy wprowadzenie zmiany w obowiązującej organizacji ruchu, tj.:

¨      W dniu 21.12.2011r. (środa ) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej - Zana – W. Pola.

Zakładany termin obowiązywania TOR– u przewidywany jest w okresie 21.12.2011r. do 30.04.2012r.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót 1z4 >> 2z4 >> 3z4 >> 4z4 >>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót 1z4 >> 2z4 >> 3z4 >> 4z4 >>


          Uprzejmie informujemy iż na czas przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2166R ulicy E. Plater w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmian w obowiązującej organizacji ruchu, tj.:

¨                   w dniu 01.12.2011 (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Emilii Plater polegająca na wyłączeniu z ruchu dodatkowego odcinka ul. Emilii Plater.

Zakładany termin obowiązywania TOR-u przewidywany jest w okresie od 01.12.2011r. do 29.02.2012r.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót >>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót >>


 

       W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z realizacją kanalizacji deszczowej w ul. Emilii Plater na odcinku od wjazdu do MPEC do głównej bramy wjazdowej firmy Stylinart, informujemy o zamknięciu w/w ulicy dla ruchu samochodowego począwszy od dnia 16.11.2011 r.

 


 

  Uprzejmie informujemy, iż na czas przebudowy odcinka drogi krajowej nr 77 ulicy Krakowskiej w Przemyślu w miejscu włączenia wschodniej drogi obwodowej planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

 • w dniu 18.10.2011 (wtorek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Krakowskiej – faza IV

Zakładany termin obowiązywania TOR-u na ulicy Krakowskiej faza IV jest przewidywany w okresie od 18.10.2011r. do 30.06.2012 r.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie robót >>  Inwentaryzacja oznakowania >>

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie robót >>  Inwentaryzacja oznakowania >>

 


 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 28.09.2011 (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu, polegająca na:

 • wyłączeniu z ruchu połowy jezdni ulicy Wincentego Pola (od wiaduktu PKP do skrzyżowania z ul. Lwowską – strona lewa) i skierowanie pojazdów na dwa pozostałe pasy ul. Wincentego Pola w ruchu dwukierunkowym

 • zwężeniu jezdni ul Lwowskiej na dł. ok. 100 m przed skrzyżowaniem z ul. W. Pola do dwóch pasów ruchu (ruch dwukierunkowy)

 •  wyeliminowaniu lewoskrętów z ul. Zana w ul. W. Pola (ze wskazaniem objazdu przez zawracanie na rondzie Lwowska – Batorego).

      Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 28.09.2011 r. do 30.04.2012 r.

 

Przepraszamy za utrudnienia ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat objazdu >> oznakowanie robót 1z3 >>  oznakowanie robót 2z3>>  oznakowanie robót 2z3>>

Dokumentny w formacie JPG

schemat objazdu >> oznakowanie robót 1z3 >>  oznakowanie robót 2z3>>  oznakowanie robót 2z3>>


             Uprzejmie informujemy, iż planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na czas przebudowy odcinka drogi krajowej nr 77 ulicy Krakowskiej w Przemyślu w miejscu włączenia wschodniej drogi obwodowej, tj.:   w dniu 23.09.2011 (piątek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Krakowskiej – faza IV „a”

        Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 23.09.2011 r. do 31.10.2011 r.

 

Prosimy o ostrożną jazdę

 

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania >>

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania 1z2 >>  2z2>>


       Uprzejmie informujemy, iż planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu polegającej na zamknięciu dla ruchu kołowego odcinka ul. E. Plater w Przemyślu  (dojazd do MPEC).

 

   Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 03.09.2011 r. do 11.09.2011 r.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

 


             Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Sybiraków w Przemyślu planowane na dzień 10.08.2011 odbędzie się w dniu 11.08.2011r. (czwartek).      

Przepraszamy za utrudnienia ruchu


 

          Uprzejmie informujemy, iż planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.: w dniu 10.08.2011 (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Sybiraków polegająca na wyłączeniu odcinka ul. Sybiraków pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zyblikiewicza a ul. Wiśniewskiego

 

 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania 1z3 >>  2z3>> 3z3>>

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania 1z3 >>  2z3>> 3z3>>


    

         Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją zadania pn. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” odcinek ul. Emilii Plater w pobliżu budowanego obiektu WD-2 w dniach 09.08.2011 r. oraz 11.08.2011 r. od godziny 15.00 do godziny 21.00 będzie wyłączony z ruchu.

 

Powyższe związane jest z koniecznością rozładunku elementów wielkogabarytowych  budowanego obiektu – Wiadukt WD-2.


         Uprzejmie informujemy, iż planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.: w dniu 04.08.2011 (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Wilczańskiej (faza I i II) polegająca na wyłączeniu z ruchu odcinka ul. Wilczańskiej od skrzyżowania z ul. Sadową do wjazdu do hotelu Gloria wraz z zamknięciem przejazdu z ul. Konopnickiej. Jednocześnie wraz z zamknięciem przejazdu ul. Konopnicką umożliwiony zostanie przejazd pojazdów ul. Polną.

 

           Zakładany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu na ul. Wilczańskiej jest przewidywany w okresie od 04.08.2011r. do 30.11.2011r.

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania 1z6 >>  2z6>> 3z6>> 4z6>> 5z6>> 6z6>>

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania 1z6 >>  2z6>> 3z6>> 4z6>> 5z6>> 6z6>>


Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją zadania pN. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” odcinek ul. Emilii Plater w pobliżu budowanego obiektu WD-2 w dniach 03.08.2011 r. oraz 05.08.2011 r. od godziny 15.00 do godziny 21.00 będzie wyłączony z ruchu.
 

Powyższe związane jest z koniecznością rozładunku elementów wielkogabarytowych  budowanego obiektu – Wiadukt WD-2.


 

Uprzejmie informujemy, iż planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Buszkowickiej w Przemyślu, tj.: w dniu 20.07.2011 (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu polegająca na zamknięciu odcinka ul. Buszkowickiej w obrębie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla.

 

Zakładany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu na ul. Buszkowickiej jest przewidywany w okresie od 20.07.2011r. do 25.07.2011r.

 

 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania 1z4 >>  2z4>> 3z4>> 4z4>>

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania 1z4 >>  2z4>> 3z4>> 4z4>>


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.06.2011 (wtorek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na czas wykonywania odcinka kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 2166 R ul. Emilii Plater – etap I w obrębie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla.

 

Zakładany termin obowiązywania TOR-u jest przewidywany w okresie od 28.06.2011 do 05.07.2011 r.

 

Prosimy o ostrożną jazdę

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania 1z2 >>  schemat oznakowania 2z2>>

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania 1z2 >>  schemat oznakowania 2z2>>


          

         Uprzejmie informujemy, iż planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 2166 R ul. Emilii Plater w Przemyślu, tj.:

 

¨       w dniu 27.06.2011 (poniedziałek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu polegająca na zamknięciu dla ruchu kołowego drugiego odcinka ul. Emilii Plater w obrębie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla.

 

Zakładany termin obowiązywania Toru na ul. E. Plater jest przewidywany w okresie od 27.06.2011 do 30.06.2011 r.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania >>

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania >>

 


 

  Uprzejmie informujemy, iż na czas wykonywania kanalizacji deszczowej i robót drogowych w ciągu drogi gminnej 120621R ul. Brodzińskiego w Przemyślu planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

w dniu 16.06.2011 (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Brodzińskiego w obrębie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla.

Zakładany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu na ul. Brodzińskiego jest przewidywany w okresie od 16.06.2011r. do 31.10.2011r.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat objazdów >> oznakowanie robót >>

Dokumentny w formacie JPG

schemat objazdów >> oznakowanie robót >>

 


 

 W związku z realizacją kontraktu „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” informujemy, iż w dniach 10.06 od godz. 21:30 do 11.06.2011 godz. 8:00 będą realizowane prace montażowe na sieci wodociągowej (II etap) w rejonie ulic: Wincentego Pola, Lwowska, Zana, Bilana.

Ponieważ kilka zakładów przemysłowych wymaga ciągłej dostawy wody w czasie dnia pracy, dlatego wynikła konieczność wykonania tych robót w godzinach nocnych.

 

Mając na uwadze niezakłócanie ciszy nocnej, dochowana zostanie wszelka staranność, aby roboty były realizowane bez zbędnego hałasu.

Wobec powyższego prosimy o zrozumienie w zaistniałej sytuacji, gdyż warunkuje to wykonywanie w tym rejonie innych towarzyszących robót objętych kontraktem.

 


 

 Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją zadania pt. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” w dniu 06.06.2011 (poniedziałek)  Wykonawca robót przystępuje do rozbiórki istniejącej konstrukcji nawierzchni ul. Wilczańskiej od skrzyżowania z ul. Konopnicką do wjazdu do hotelu „Gloria” od strony ul. Wilczańskiej.

           W związku z powyższym w/w odcinek ul. Wilczańskiej zostanie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego, a przejazd dla pojazdów do dzielnicy Wilcze będzie zapewniony od ul. Konopnickiej.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.
Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania >>

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania >>

 


 

W związku z zakończeniem okresu obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu na ul. Buszkowickiej wprowadzonej w dniu 09.05.2011 w obrębie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla, informujemy, iż z dniem 30.05.2011 o godz. 23:30 zostanie przywrócona organizacja ruchu (ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną).

 

Prosimy o ostrożną jazdę


 

Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją zadania pt. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, tj.: w dniu 03.06.2011r (piątek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Krakowskiej.

Termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu jest przewidywany w okresie od

03.06.2011 do 31.10.2011.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania >> faza 3

 

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania >> faza 3


 

          Uprzejmie informujemy, że w dniach 26.05.2011 (czwartek) od godz. 21 do 27.05.2011 godz. 7 będą realizowane prace montażowe na sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wincentego Pola.

         Ponieważ kilka zakładów przemysłowych wymaga ciągłej dostawy wody w czasie dnia pracy, dlatego wynikła konieczność wykonania tych robót w godzinach nocnych.

         W związku z powyższym prosimy wziąć pod uwagę , iż w dużym obszarze miasta nastąpi przerwa w dostawie wody.

         Mając na uwadze niezakłócanie ciszy nocnej, dochowana zostanie wszelka staranność, aby roboty były realizowane bez zbędnego hałasu.

        

Wobec powyższego prosimy o zrozumienie w zaistniałej sytuacji, gdyż warunkuje to wykonanie w tym rejonie innych towarzyszących robót objętych kontraktem „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”.

 


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2011 (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej i Wincentego Pola w celu zamknięcia jednej z jezdni ul. W. Pola.

Zakładany termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu jest przewidywany w okresie od 25.05.2011 do 30.09.2011.

 

Przepraszamy za utrudnienia w ruchu

 

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania >> 1z4 2z4 3z4 4z4

 

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania >> 1z4 2z4 3z4 4z4


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13.05.2011r. (piątek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Krakowskiej faza II mająca na celu wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej od zjazdu do Szpitala do wylotu WLD 1.


Zakładany termin obowiązywania TOR-u na ul. Krakowskiej faza II jest przewidywany w okresie od 13.05.2011r. do 27.05.2011r.


Prosimy o ostrożną jazdę

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania >> faza II,

 

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania >> faza II


 

        Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.05.2011r. (wtorek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w ciągu dogi powiatowej nr 2162R ul. W. Pola na czas budowy kanalizacji deszczowej.
Termin obowiązywania Tymczasowej Organizacji Ruchu jest przewidywany w okresie od 10.05.2011 do
31.05.2011.

 

Prosimy o ostrożną jazdę

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania>>,

 

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania>> strona 1z7, 2z7, 3z7, 4z7, 5z7, 6z7, 7z7,

 


 

       Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.05.2011r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Buszkowickiej w obrębie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu przewiduje całkowite zamknięcie ul. Buszkowickiej w okresie 09.05.2011 do 30.05.2011.

 Przepraszamy za utrudnienia w ruchu.


 

           Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.04.2011r. (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ulicy Monte Cassino w Przemyślu na czas wykonywania robót ziemnych oraz budowy wiaduktu WD-1.

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

oznakowanie objazdu >>,

Dokumentny w formacie JPG

oznakowanie objazdu >>,

 

Prosimy o ostrożną jazdę


 

            W dniu 18.04.2011r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Buszkowickiej w obrębie budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla. Wprowadzona TOR przewiduje całkowite zamknięcie ul. Buszkowickiej w dniach 18 - 22 kwietnia 2011r. i 9 - 30 maja 2011r.

 

Dokumentny w formacie PDF (otwarcie wymaga zainstalowania programu np. Adobe Reader >link<

schemat oznakowania>>, oznakowanie objazdu - alternatywa 1>>, oznakowanie objazdu - alternatywa 2>>,

 

Dokumentny w formacie JPG

schemat oznakowania>>, oznakowanie objazdu - alternatywa 1>>, oznakowanie objazdu - alternatywa 2>>,

 

 


Przepraszamy za utrudnienia w ruchu


 

            Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją zadania pt. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, tj.:
 

- w dniu 06.04.2011r (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (etap 2A) w obrębie skrzyżowania ulic: Adama Mickiewicza i  Tomasza Zana oraz (etap 3A) na ulicy Wincentego Pola na cza przebudowy sieci wodociągowej W-14

- w dniu 07.04.2011r. (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (etap 2B) w obrębie skrzyżowania ulic: Adama Mickiewicza i Tomasza Zana oraz (etap 3B) na ulicy Wincentego Pola na czas przebudowy sieci wodociągowej W-14
 

Prosimy o ostrożną jazdę.


 

        Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.04.2011r. (piątek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (faza III) na ulicy Wilczańskiej w Przemyślu na czas budowy wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla.
 

Prosimy o ostrożną jazdę


          

           Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:
 

- w dniu 11.04.2011r. (poniedziałek) zostanie zlikwidowana Tymczasowa Organizacja Ruchu (TP-2) w obrębie ulic Wincentego Pola i Lwowskiej
-
 w dniu 11.04.2011r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (etap 3B) w obrębie ulicy Wincentego Pola na czas przebudowy sieci wodociągowej W-14

 

Prosimy o ostrożną jazdę


         

             Uprzejmie informujemy, że w związku z realizacją zadania pt. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” planujemy wprowadzenie zmian w organizacji ruchu, tj.:

¨      
- w dniu 11.04.2011r. (poniedziałek) zostanie zlikwidowana Tymczasowa Organizacja Ruchu (etap 2C) w obrębie ulicy Zana i Lwowskiej na czas przebudowy sieci wodociągowej W-14, linii kablowej energetycznej


Prosimy o ostrożną jazdę            Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2011r. (wtorek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (faza I) na czas przebudowy odcinka drogi krajowej nr 77 na ulicy Krakowskiej w miejscu włączenia wschodniej drogi obwodowej.
 

Prosimy o ostrożną jazdę

 


               Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją zadania pt. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu, tj.:

 • w dniu 29.03.2011r. (wtorek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (etap 1B) w obrębie skrzyżowania ulic: Włodzimierza Bilana, Adama Mickiewicza oraz Tomasza Zana na czas przebudowy sieci wodociągowej W-14

 • w dniu 31.03.2011r. (czwartek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (etap1C) w obrębie skrzyżowania ulic: Włodzimierza Bilana, Adama Mickiewicza oraz Tomasza Zana na czas przebudowy sieci wodociągowej W-14

Prosimy o ostrożną jazdę.


           Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.03.2011r. (wtorek) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (strona lewa) w obrębie skrzyżowania ulic: Wincentego Pola i Lwowskiej na czas budowy przejść podziemnych TP-2.

Prosimy o ostrożną jazdę


          Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.03.2011r. (środa) zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu (Etap I oraz II) w obrębie skrzyżowań dróg: Słoneczna, Polna i Krucza na czas budowy wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla.

Prosimy o ostrożną jazdę


             Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją zadania pt. „Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28” planujemy likwidację tymczasowej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania ulic Zyblikiewicza i Sybiraków wprowadzonej w dniu 16.03.2011 na czas przebudowy sieci wodociągowej.  


          Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.03.2011r. (środa) została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Sybiraków na czas przebudowy sieci wodociągowej W-13.

     Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu będzie zasygnalizowane poprzez ustawienie znaków drogowych i tablic informacyjnych przewidzianych do wprowadzenie zgodnie z zatwierdzonym projektem.

 Prosimy o ostrożną jazdę. - schemat oznakowania>>


         Uprzejmie informujemy, że w dniu 10.03.2011r. (czwartek) została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. Polnej w związku z budową kanalizacji deszczowej.

     Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu będzie zasygnalizowane poprzez ustawienie znaków drogowych i tablic informacyjnych zgodnie z projektem.

 Prosimy o ostrożną jazdę. - schemat oznakowania>>


        Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.03.2011r. (wtorek) została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na ul. E. Plater w związku z budową kanalizacji deszczowej.

     Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu będzie zasygnalizowane poprzez ustawienie znaków drogowych i tablic informacyjnych zgodnie z projektem.

Prosimy o ostrożną jazdę - mapka 1 z 2>> mapka 2 z 2>>


         Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.03.2011r. (poniedziałek) została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu w obrębie skrzyżowania ulic: W. Pola, Lwowskiej i Zana.

Wprowadzona organizacja ruchu przewiduje:

 1. ul. W. Pola

  • w obrębie skrzyżowania z ul. Lwowską pozostawienie po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku jazdy (pasy ruchu przyległe do wyspy centralnej),

  • wyłączenie na czas robót  z użytkowania dwóch zatok autobusowych,

  • wyłączenie z ruchu pieszego przyległego do wiaduktu PKP odcinka chodnika (strona prawa ulicy) i skierowanie pieszych na wydzielony z wyłączonej z ruchu pojazdów jezdni ciąg pieszy.

 2. ul. Lwowska

  • prawy pas ruchu w kierunku W. Pola pozostaje bez zmian (tylko relacja prawoskrętna), natomiast lewy – dotychczas z jazdą na wprost i w prawo – na czas robót tylko z jazdą na wprost.

 3. ul. Zana – na okres robót nie przewiduje się wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji ruchu.
   

Prosimy o ostrożną jazdę.


W dniu 24.01.2011 została wprowadzona nowa organizacja ruchu polegająca na zamknięciu ul. Emili Plater od zjazdu do MPC do skrzyżowania z ul. Dobrą. Wyznaczony objazd do ul. Granicznej i ul. Astronautów przebiega ulicami : 29 Listopada i ul. B. Chrobrego.

Przewidywany termin obowiązywania powyższej organizacji ruchu - do dnia 30.10.2011.

Prosimy o ostrożną jazdę - mapka z objazdem >>


W dniu 22.11.2010 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzony został ruch wahadłowy z sygnalizacją świetlną na ul. Buszkowickiej w okolicach budowanej obwodnicy.

Prosimy o ostrożną jazdę.


- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- WIZUALIZACJE -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- LINKI -


INWESTOR:


Gmina Miejska Przemyśl


ZARZĄDZANIE I NADZÓR
PROJEKT


PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna


WYKONAWCA:


Mota-Engil Central Europe

 

- KONTAKT -