Budowa wschodniej drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28

- STRONA GŁÓWNA -Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013


GALERIA 2010>>
GALERIA 01.2011 - 06.2011>>
GALERIA 07.2011 - 12.2011>>

GALERIA 01.2012 - 06.2012>>

 

GALERIA ZDJĘĆ:

 

LISTOPAD 2012 - OTWARCIE OBWODNICY

 

Otwarcie obwodnicy Otwarcie obwodnicy
Otwarcie obwodnicy Otwarcie obwodnicy

 

PAŹDZIERNIK 2012 - ZAKOŃCZENIE ROBÓT

 

Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót
Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót
Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót
Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót
Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót
Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót
Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót Widok na obwodnicę po zakończeniu robót

 

PAŹDZIERNIK 2012

 

Widok z pylonu na Przemyśl
Widok na północną część obwodnicy Widok na południową część obwodnicy Obwodnica km 01_1+100
Rondo kończące obwodnicę Przejście TP1a Przejścia TP2

 

WRZESIEŃ 2012

 

WD-2 nitka lewa - nawierzchnia kapy chodnikowej
Umocnienie wylotu sączka oraz skarpy przy Moście Głównym Przejście TP1A- nawierzchnia z kostki PD4 - umocnienie wylotu przepustu
Obwodnica Ciąg pieszo-jezdny km1+100 Mycie nawierzchni przed ułożeniem warstwy bitumicznej Ciąg pieszo-rowerowy- obwodnica km 2+500
Wykonywanie pali CMC wzmacniających skarpę ul. 29 listopada Widok z pylonu na północną stronę obwodnicy Montaż sygnalizacji świetlnej na ul. Krakowskiej
Układanie nawierzchni z SMA - skrzyżowanie ul. Kopernika z Obwodnicą Nawierzchnia chodnika - Wiadukt WD 2 Ciąg pieszo-rowerowy - Obwodnica km 1+400
Układanie warstwy ścieralnej z SMA - obwodnica km 3+350 Próbne obciążenie Mostu Obwodnica km 3+330
Montaż barier ochronnych U12a z wypełnieniem z siatki km 0+800 SL MG - układanie warstwy ścieralnej z BA EG - wałowanie rozłożonej warstwy ścieralnej z BA

SIERPIEŃ 2012

Widok na stronę północną obwodnicy
Widok na stronę południową obwodnicy Wiadukt WD1 - układanie izolacji płyty pomostu WD2 - układanie warstwy ochronnej z betonu asfaltowego1
WD2 - układanie warstwy ochronnej z betonu asfaltowego ul. 29 listopada Skrzyżowanie ul. 29 listopada z obwodnicą
Most Główny - układanie izolacji płyty pomostu Wykonywanie warstwy wiążącej - ul. Kopernika Wkładanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej - Obwodnica km 0+900
Wkładanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej - Obwodnica km 0+900 (3) Wkładanie górnej warstwy podbudowy bitumicznej - Obwodnica km 0+900 (2) Widok z wiaduktu kolejowego na rondo
Widok z pylonu na stronę północną Widok z pylonu na stronę południową Wiadukt WD1
Warstwa wiążąca ul. Andersa Warstwa wiążąca - ul. Kopernika Warstwa ścieralna - ul. Konopnicka
Skrzyżowanie Obwodnicy z ul. Wincentego Pola Skropienie pod warstwę wiążącą - ul. Kopernika Skropienie krawężnika - Obwodnica km 1+300
Podbudowa z kruszywa łamanego - Obwodnica km 0+700 Podbudowa hydrauliczno- chemiczna - ul. E.Plater 1 Łącznik Obwodnica - ul. Słoneczna
Krawężnik betonowy 15x30 - ul. Graniczna Humusowanie pasa zieleni Czyszczenie podbudowy bitumicznej - Obwodnica km 0+900

 

LIPIEC 2012

Widok z pylonu mostu na stronę północną
Widok z pylonu mostu na stronę północną (2) Widok z pylonu mostu na stronę południową Widok z pylonu mostu na stronę południową (2)
Umocniona skarpa geokomórką wraz z wykonanym humusowaniem Układanie krawężnika na ławie betonowej -ul. 29 Listopada km 0+300 Układania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - Obwodnica km 2+200
Stabilizacja nasypu cementem - ul. Monte Cassino Skropienie podbudowy emulsją asfaltową - Obwodnica km 1+000 Podbudowa z kruszywa łamanego - ul. Kopernika
Podbudowa z kruszywa łamanego - skrzyżowanie ul. E.Plater oraz ul. 29 Listopada Podbudowa z betonu asfaltowego - Obwodnica km 0+900 Montaż oświetlenia ulicznego
Montaż bramownicy dla sygnalizacji świetlnej - skrzyżowanie Obwodnicy z ul. Kopernika Bariery ochronne stalowe - Obwodnica km 0+500 Wiadukt WD1
Umocnienie brzegów rzeki San Skrzyżowanie ul. Kopernika z obwodnicą Skrzyżowanie ul. 29 listopada z ul. E. Plater
Skrzyżowanie obwodnicy z ul. 29 listopada Przejścia TP2 Obwodnica - podbudowa tłuczniowa
Obwodnica - podbudowa bitumiczna E8 - montaż paneli zielona ściana E7 - montaż paneli zielona ściana

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- WIZUALIZACJE -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- LINKI -


INWESTOR:


Gmina Miejska Przemyśl


ZARZĄDZANIE I NADZÓR
PROJEKT


PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna


WYKONAWCA:


Mota-Engil Central Europe

 

- KONTAKT -